ZBIERAJ PUNKTY I WYMIENIAJ NA NAGRODY WIĘCEJ
ogrodyhildegardy.pl
ogrodyhildegardy.pl
Tradycyjne receptury wg. Św. Hildegardy od trzech pokoleń

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI i wykorzystywania plików cookies w naszym sklepie internetowym www.ogrodyhildegardy.pl

Dziękujemy za odwiedziny naszego sklepu internetowego, w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa danych wszystkim użytkownikom odwiedzającym naszą stronę przygotowaliśmy niniejszą informację dotyczącą gromadzenia danych osobowych uzyskanych w trakcie wizyty na niej oraz w procesie korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną. Biorąc również pod uwagę profil naszej działalności i związany z nią dynamiczny rozwój metod i technik w zakresie przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych oraz sieciach telekomunikacyjnych oraz zagrożeń z nich wynikających szczególną wagę przywiązujemy do kwestii bezpieczeństwa informacyjnego, którego jest priorytetem prowadzonego przez nas przedsiębiorstwa ale także posiada nadrzędne i zarazem fundamentalne znaczenie w podejmowanych przez nas działaniach. Dane osobowe, które zostaną nam przekazane lub pozyskane w drodze wizyty na naszej stronie prowadzimy w odpowiednio na cel oznaczonych zbiorach, zarejestrowanych w GIODO, a które dzięki zastosowaniu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych nie są narażone na przypadkowe i bezprawne zniszczenie, utratę, zmianę, nieupoważniony dostęp oraz niezgodne z prawem przetwarzanie.

DANE ADMINISTRATORA DANCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych Klientów/Usługobiorców korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach prowadzonego sklepu internetowego jest Krzysztof Baran prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MOUTON INTERACTIVE KRZYSZTOF BARAN, numer NIP: 8211520137, Regon: 711664250
Dane kontaktowe:
Adres korespondencyjny: ul. Starowiejska 265, 08-110 Siedlce
e-mail: sklep@ogrodyhildegardy.pl
numer telefonu: (+48) 787-929-878

ZAKRES I CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Głównym celem prowadzonych przez nas witryny internetowej jest umożliwienie Państwu składanie zamówień przy pomocy środków porozumiewania się na odległość. Dlatego dla celów zawarcia umowy a następnie realizacja zamówienia gromadzimy dobrowolnie podane przez Państwa dane osobowe, a tj.
imię i nazwisko,
adres korespondencyjny/dostawy,
adres e-mail,
numer telefonu.


Na ten cel przygotowaliśmy odpowiedni elektroniczny formularz zamówienia, zawierający pola wymagane dla uzupełniania wskazanych w nich danych. Procedurę i zarazem tryb zawierania umów na odległość za pomocą elektronicznych środków porozumiewania się na odległość zawiera zamieszczony na naszej stronie Regulamin e-usług. Nieudostępnienie w/w a wymaganych danych uniemożliwi przyjęcie zamówienia do realizacji.

W związku z dostawą zamówionego towaru dane osobowe, które zostały podane w procesie składania zamówienia, przekazywane są w niezbędnym zakresie firmie kurierskiej DPD, która w zakresie prowadzonego przedsiębiorstwa trudni się profesjonalnym dostarczaniem przesyłek.

W przypadku zakładania konta zbieramy dane osobowe, dobrowolnie podane przez użytkownika, które służą celom realizacji umowy.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELACH MARKETINGOWYCH

Przetwarzamy również określone dane osobowe dla celów marketingu i promocji, ale tylko w przypadku uzyskania od Państwa wyrażonej dobrowolnie na ten cel zgody. Jesteście zawsze informowani w odpowiednio oznaczonym polu o rodzaju przetwarzanych danych (np. adres e-mail), celu przetwarzania danych osobowych (np. subskrypcja newslettera) oraz przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe są udostępniane. Wyrażona przez Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych w w/w celu może zostać w każdym czasie odwołana, co skutkować będzie usunięciem Państwa danych osobowych z listy dystrybucyjnej danej usługi marketingowej.

W załączniku do niniejszego dokumentu znajduje się wzór oświadczenia o odwołaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingu i promocji.

POZOSTAŁE DANE W TRAKCIE ODWIEDZIN NA NASZYCH STRONACH

W trakcie wizyty na naszej stronie zapisujemy Państwa adres IP komputera z którego nastąpiła wizyta, adres URL strony poprzednio odwiedzanej (refer link) –w przypadku gdy przejście do strony nastąpiło przez odnośnik. Informacje w/w przechowywane są w plikach logów serwera www i przetwarzamy je w sposób anonimowy. Zgromadzone dane osobowe, po ich anonimizacji, wykorzystujemy również w celach statystycznych a także dla ulepszenia funkcjonalności prowadzonych stron internetowych w zakresie poprawy ich jakości, bezpieczeństwa i szybkości wyszukiwania informacji.

PRAWA USŁUGOBIORCÓW W PROCESIE PRZETWARZANIA ICH DANYCH OSOBOWYCH

Każdy z Państwa odwiedzający naszą stronę internetową ma prawo do kontroli przetwarzania swoich danych osobowych zawartych w gromadzonych przez nas zbiorach danych. W tym celu mogą Państwo wystąpić do nas o ich uzupełnienie, sprostowanie, czasowe lub stałe wstrzymanie ich przetwarzania lub ich usunięcie, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu dla którego zostały zebrane.

PLIKI COOKIES I ICH ZASTOSOWANIE NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ

Pliki cookies to pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania z naszej strony internetowej. Poniżej przedstawiamy funkcje i celowość ich wykorzystania:
• pliki cookies ułatwiające korzystanie z naszej strony internetowej a umożliwiające: przywrócenie ostatniego widoku przy następnym zalogowaniu do produktu, zapamiętanie wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlania go określoną liczbę razy, przywrócenie sesji użytkownika, umożliwienie automatycznego zalogowania do produktu, ustawienie preferowanego języka ułatwiającego pracę z aplikacją, wyświetlenie ostatnio przeglądanych produktów w sklepie internetowym,
• pliki cookies wykorzystywane przez pomioty trzecie, a z których usług korzystamy dla celów: monitorowania liczby wejść na naszą stronę www, zbierania anonimowych zbiorczych statystyk dla ulepszenia funkcjonalności prowadzonej przez nas strony internetowej, badanie zapisów dystrybucji newslettera, integracja z portalem społecznościowym, płatności internetowe.

Umieszczane reklamy behawioralne na naszej stronie internetowej przez zewnętrznych reklamodawców a mogących zawierać pliki cookies nie mają wpływu na stosowane przez nas mechanizmy w tym technologie, stąd zaleca się zapoznanie przez Państwa z polityką prywatności zewnętrznego dostawcy usługi.

STOSUJEMY NASTĘPUJĄCE PLIKI COOKIES:

Niezbędne – są konieczne, służą do poprawnego działania strony:
Ciastko Domena Narzędzie Typ Opis Czas trwania
PHPSESSID .ogrodyhildegardy.pl ogrodyhildegardy.pl Niezbędne Plik cookie sesyjny platformy ogólnego przeznaczenia, używany przez strony napisane w PHP. Sesja
_gat_gtag_UA_179174787_1 .ogrodyhildegardy.pl Google Tag Manager Niezbędne Ten plik cookie jest powiązany z witrynami korzystającymi z Menedżera tagów Google do ładowania innych skryptów i kodu na stronę. Tam, gdzie jest używany, może być traktowany jako niezbędny, ponieważ bez niego inne skrypty mogą nie działać poprawnie. Na końcu nazwy jest unikalny numer, który jest jednocześnie identyfikatorem powiązanego konta Google Analytics. 1 minuta
SIDCC .google.com Google Niezbędne Potwierdza autentyczność gości Google, zapobiega nielegalnemu wykorzystaniu danych logowania Google i chroni dane gości przed nieautoryzowanym dostępem. 1 rok
twk_uuid_5f75cf5ef0e7167d0015563b .ogrodyhildegardy.pl Tawk.to Niezbędne Plik cookie platformy Tawk.to, dostarczającej funkcję chatu do komunikacji z obsługą sklepu. 6 miesięcy
trackingPermissionConsentsValue www.ogrodyhildegardy.pl ogrodyhildegardy.pl Niezbędne Obsługuje informacje dla aplikacji o tym, które zgody na śledzenie są włączone. 1 miesiąc
twk_idm_key www.ogrodyhildegardy.pl Tawk.to Niezbędne Plik cookie platformy Tawk.to, dostarczającej funkcję chatu do komunikacji z obsługą sklepu. Ten plik cookie zapamiętuje użytkownika końcowego, dzięki czemu można zidentyfikować wcześniejsze rozmowy na czacie w celu ulepszenia usług. Sesja
TawkConnectionTime www.ogrodyhildegardy.pl Tawk.to Niezbędne Kiedy odwiedzający otwiera stronę ze strony internetowej, a widżet Tawk.to pojawia się już na wielu kartach przeglądarki w tej witrynie, plik cookie TawkConnectionTime zarządza żądaniami jednoczesnego załadowania widżetu Sesja
_GRECAPTCHA www.google.com Google Recaptcha Niezbędne Ten plik cookie jest niezbędny, aby Google reCAPTCHA mógł ocenić, czy ruch na stronie jest legalny czy złośliwy. 6 miesięcy


Reklamowe – są opcjonalne, dzięki nim lepiej dopasujemy do Ciebie treści, które Ci wyświetlimy:
Ciastko Domena Narzędzie Typ Opis Czas trwania
_gcl_au .ogrodyhildegardy.pl Google Ads Reklamowe Plik cookie platformy Google Ads. Platforma służy do prowadzenia działań reklamowych w wyszukiwarce i sieci partnerów reklamowych Google. Zbiera ona anonimowe dane i agreguje je w raporty dotyczące skuteczności reklam. Poza wymienionymi typami reklam, Google Ads udostępnia technologię retargetingu, czyli dotarcia z przekazem reklamowym do osób, które w przeszłości odwiedziły daną witrynę internetową. 2 miesiące
__Secure-1PSIDTS .google.com Google Reklamowe Plik cookie __Secure-1PSIDTS firmy Google zbiera informacje o Twoich interakcjach z usługami i reklamami Google. Zawiera unikalny identyfikator. 1 rok
__Secure-3PSIDTS .google.com Google Reklamowe Plik cookie __Secure-3PSIDTS firmy Google zbiera informacje o Twoich interakcjach z usługami i reklamami Google. Służy do pomiaru skuteczności reklam i dostarczania spersonalizowanych treści w oparciu o Twoje zainteresowania. Plik cookie zawiera unikalny identyfikator. 2 lata
__Secure-ENID .google.com Google Reklamowe Ten plik cookie jest używany przez Google do zapamiętywania Twoich preferencji i innych informacji. 1 rok
__Secure-1PAPISID .google.com Google Reklamowe Ten plik cookie służy do celów targetowania i tworzenia profilu zainteresowań osoby odwiedzającej witrynę, aby wyświetlać trafne i spersonalizowane reklamy Google. 2 lata
__Secure-1PSID .google.com Google Reklamowe Ten plik cookie służy do celów targetowania, tworzenia profilu zainteresowań osoby odwiedzającej witrynę w celu wyświetlania odpowiednich i spersonalizowanych reklam Google. 2 lata
__Secure-1PSIDCC .google.com Google Reklamowe Ten plik cookie służy do celów targetowania i tworzenia profilu zainteresowań osoby odwiedzającej witrynę, aby wyświetlać trafne i spersonalizowane reklamy Google. 1 rok
__Secure-3PAPISID .google.com Google Reklamowe Ten plik cookie służy do celów targetowania, tworzenia profilu zainteresowań osoby odwiedzającej witrynę w celu wyświetlania odpowiednich i spersonalizowanych reklam Google. 2 lata
__Secure-3PSID .google.com Google Reklamowe Ten plik cookie służy do celów targetowania, tworzenia profilu zainteresowań osoby odwiedzającej witrynę w celu wyświetlania odpowiednich i spersonalizowanych reklam Google. 2 lata
__Secure-3PSIDCC .google.com Google Reklamowe Ten plik cookie jest używany przez Google do tworzenia profilu zainteresowań odwiedzających witrynę w celu wyświetlania trafnych i spersonalizowanych reklam poprzez retargeting. 1 rok
_fbp .ogrodyhildegardy.pl Facebook / Meta Reklamowe Używany przez Meta do dostarczania serii produktów reklamowych, takich jak licytowanie w czasie rzeczywistym od zewnętrznych reklamodawców. 2 miesiące


Analityczne – są opcjonalne, pozwalają nam lepiej zrozumieć Twoje potrzeby i ulepszać stronę:
Ciastko Domena Narzędzie Typ Opis Czas trwania
_ga .ogrodyhildegardy.pl Google Analytics Analityczne Ta nazwa pliku cookie jest powiązana z Google Universal Analytics – co stanowi istotną aktualizację częściej używanej usługi analitycznej Google. Ten plik cookie służy do rozróżniania unikalnych użytkowników poprzez przypisanie losowo wygenerowanej liczby jako identyfikatora klienta. Jest dołączany do każdego żądania strony w witrynie i służy do obliczania sesji odwiedzających i danych kampanii na potrzeby raportów analitycznych witryn. 2 lata
_ga_JQMQE53PQD .ogrodyhildegardy.pl Google Analytics Analityczne Ten plik cookie jest używany przez Google Analytics do utrzymywania stanu sesji. 2 lata
_gid .ogrodyhildegardy.pl Google Analytics Analityczne Ten plik cookie jest ustawiany przez Google Analytics. Przechowuje i aktualizuje unikalną wartość dla każdej odwiedzanej strony i służy do liczenia i śledzenia odsłon. 1 dzień
OTZ .google.com Google Analytics Analityczne Ten plik cookie jest używany przez Google Analytics w celu zapewnienia zbiorczej analizy osób odwiedzających witrynę. 1 miesiąc


PIKSELE ŚLEDZĄCE

Wykorzystujemy także piksele śledzące. Dają one możliwość śledzenia Twojego zachowania na naszej stronie za pomocą osadzonego w kodzie strony obrazka (zazwyczaj wielkości jednego piksela). Działanie danego piksela może być połączone z wykorzystaniem własnych lub zewnętrznych plików cookies.

Gdy wyrazisz na to zgodę, przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem przechowującym piksel. Przetwarzanie danych gromadzonych przez piksel, odbywa się w ramach polityki ochrony danych partnera zarządzającego serwerem, na którym osadzony jest dany piksel.

COOKIES A DANE OSOBOWE

Pliki cookies nie stanowią danych osobowych, jednak informacje, które te pliki zawierają, zwłaszcza w połączeniu z innymi Twoimi danymi, mogą być traktowane, jak dane osobowe. Mechanizm cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.

USUWANIE COOKIES I PIKSELI ŚLEDZĄCYCH

Korzystamy z plików cookies oraz pikseli śledzących tylko wtedy, gdy się na to zgodzisz. Swoje zgody sprawdzisz pod adresem https://www.ogrodyhildegardy.pl/polityka-prywatnosci-s18. Możesz tam również wycofać wszystkie lub niektóre zgody. W każdej chwili możesz także samodzielnie usunąć pliki cookies, aby to zrobić skorzystaj z instrukcji producenta przeglądarki internetowej:
Google Chrome
Mozilla Firefox
Microsoft Edge
Opera
Safari macOS
Safari iOS/iPad OS

Pamiętaj, że jeśli ograniczysz stosowanie plików cookies w swojej przeglądarce, niektóre funkcje naszej strony mogą przestać działać.
Zmień ustawienia ciasteczek